SŁOWO NA DZIŚ:

Wielkie dusze idą śladami Mistrza, współpracując z Nim i współcierpiąc. W Nim zatapiając się coraz głębiej, wrastają w Jego myśli, zamiary i cierpienia i w ten sposób gotowi na wszystko składają z siebie ustawiczną ofiarę.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Boga w dziełach Jego t.I, s.194

Książki

Książki można nabyć w internetowej Księgarni św. Jerzego